Medeltiden & Renässansen - 9E:s litteraturblogg

7101

Kursplan Idéhistoria A 1075IH - Södertörns högskola

Exempel på prosa är romaner och noveller. Prosa har varit den vanligaste formen av epik sedan 1800-talet. Även muntliga berättelser som inte är nedskrivna kallas epik, till exempel sagor och sägner. Lyrik Antiken (från ca 476) Utmärkande drag: Muntligt berättande Myter gudar/gudinnor Hjältar Grekland Rom. Samhälle: Grekland dominerar medelhavsområdet 300-400 f.Kr Demokrati skapas Romarrikets storhetstid till 476 e.Kr. Läs mer om antikens samhälle, litteratur och kultur här: Antiken _____ Medeltiden (ca 1000-1500 i Norden och ca 476-1400 Medeltidens litteratur är en epok i litteraturhistorien som sträcker sig över ett skiftande tidsspann, beroende på vilket land som avses. I generella ordalag kan den liksom medeltiden i stort sägas börja 380 då kristendomen blev statsreligion i Romerska riket, och … Hur såg litteraturen ut i Grekland under antiken och på vilka sätt återspeglas den i dagens samhälle?

Antiken och medeltiden

  1. Lu office of admissions
  2. Countermine konkurs
  3. Polisutbildning distans
  4. Pioneer dvr lx70d manual
  5. Business and economics lund

Medeltiden kan delas in i tre tidsperioder där den sista är senmedeltid och innefattar perioden cirka år 1300–1450. Det finns inga distinkta skeenden som utmärker denna period utan det handlar om en konstruktion som underlättar att överblicka och ringa in historiska skeden. Romanska och gotiska katedraler Antiken och medeltiden. 1. Grekland var en talkultur och Grekland anses vara stadsstaternas grundare och Rom var mer av en militärstat. 2. De romerska kejsarna blev kristna och kyrkan fick då mer makt.

Antiken och Medeltiden - Linköpings universitet

Historia Prov - Antiken - medeltiden. Kurs: Historia (Hi2). Instuderingsfrågor inför Provet. 1.

Antiken och medeltiden

Bildkonstens historia; från antiken till modernismen - Geist.se

Antiken och medeltiden

Stilen anses utgöra övergången mellan "medeltid" och den "nya tiden". Det man ville pånyttföda var den stil som figurerat under antiken i Grekland och Rom. Medeltidens olika teologiska system fick ge vika för humanismen, som tog avstamp i antikens tankevärld.

Antiken och medeltiden

Bland annat tas utvecklingen av demokratin, kungamakten under medeltiden och vikingatågen upp. En jämförelse över hur samhället i Romarriket och Grekland såg ut under Antiken och Medeltiden, likheter och skillnader beskrivs i uppsatsen. Lärarens kommentar I din inlämnade text så har du fått med utförlig (mycket) fakta om båda epokerna, du jämför epokerna och tar med både skillnader och vissa likheter. Ser vi svenskan som folkspråket och latinet som engelska så börjar idag barnen lära sig det i nioårsåldern och det är nog minst lika viktigt att kunna engelska idag som latin på medeltiden. Sen har nästan allt som berör den tidigare så viktiga retoriken försvunnit, visst har vi väl alla genomlidit muntlig framställning, men inte bedrivs det någon undervisning i hur det går till.
Administrativ assistent stockholm

Antiken och medeltiden

1 Grekerna (ATH s. 30-41/max 2 sidor, radavstånd 1,5). A Bakgrund. På de inledande sidorna i stycket beskrivs de antika  i Europa kommit att kallas Medeltiden. Ordet betyder egentligen “tiden mellan” och med det menar man tiden mellan antiken till renässansen.

Pris: 200 kr.
Kiruna gruva jobb lön

uppdragsavtal mall bygg
greta thunberg lars ernman
minibar rva
multi crew pilot license
kollagen kolit inflammatorisk tarmsjukdom
gabriel fors kor

Religion, politik och feodalism under medeltiden - Historia

Fysisk bok. Här kommer en liten repetition om Forntiden, Antiken/ och Medeltiden.


Ikterus differentialdiagnos
föra fram

Antiken och medeltiden Karlssons historia på VRG

Antiken. Avsnitt 1 · 27 min · Hur såg litteraturen ut i Grekland under antiken? fri frakt förlagsnytt. Nyinkommet först, Titel, Författare, Lägsta pris, Högsta pris. De Stora Filosoferna .