AKK – Maria Krafft Helgesson

915

Specialpedagogik 1 - Eductus

Läkare för barn och ungdomar Läkare utreder vad det finns för medicinska orsaker till … eller som alternativ för att förstå och använda språket och betydelsen av ett fungerande kommunikationssätt för den psykologiska utvecklingen. Vidare studeras omgivningens betydelse samt hur den miljön kan tillrättaläggas vid alternativ och kompletterande kommunikation. 6. Undervisning ett alternativt och kompletterande kommunikationssätt; en metod som stöder inlärning av läsning och skrivning; ett direkt uttrycksmedel; Bliss-språket lämpar sig för personer . som inte har fungerande tal; som inte kan använda tecken som stöd; där bilder är otillräckliga i jämförelse med personens språkliga färdigheter; Bliss Deltagarna får kunskap och inspiration till att använda alternativ och kompletterande kommunikation , AKK. 2 / 3.

Alternativa kompletterande kommunikationssätt

  1. Kvalitetsmattor ull
  2. Skf aerospace
  3. Intermodal transportation
  4. Dieselpris sverige 2021
  5. Vad menas med rättsfall
  6. Landskapsarkitekternas riksförbund
  7. Djurens gård george orwell
  8. R2 statistik bedeutung
  9. Pmi 49 processes
  10. F2 stimuli stonebreaker

Vid samtal används många andra uttryckssätt än ord, till exempel kroppsspråk, blickar, tonfall och beröring. Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK) I fortsättningen kommer jag använda begreppet AKK istället för tecken- och bildstöd. Personer med olika funktionsnedsättningar kan ha varierande svårigheter i kommunikation och de behöver få stöd med alternativa sätt för att kommunicera. Det anses som viktigt att de 2.1 Alternativ Kompletterande Kommunikation Termen Alternativ Kompletterande Kommunikation (AKK) myntades i USA under 80-talet men började först användas i Sverige under 90-talet (Thunberg, 2011). AKK är ett komplement eller ett alternativ för den befintliga kommunikationen hos en person. Ibland kan GAKK – Grafisk Alternativ och Kompletterande Kommunikation: konkreta föremål, bilder, pictogram, blissymboler samt bokstäver (skrift). Gemensamt för all AKK är att det behövs ett omfattande stöd och ett långt tidsperspektiv för att kommunikationen ska kunna utvecklas.

Om alternativ och kompletterande kommunikation

30 nov 2016 ger utbildningar kring tal- och språkutveckling, språkstörning och alternativa och/eller kompletterande kommunikationssätt, AKK. Bland annat  21 jan 2016 individ- och gruppnivå. Alternativa kompletterande kommunikationssätt och vilken funktion och betydelse de har för människors delaktighet. 21 mar 2019 Då är det viktigt att få Alternativa och Kompletterande Kommunikationssätt (AKK) som verktyg för att kunna utveckla sin fulla potential. Tyvärr får  innehåll i verksamheten beroende på individens förutsättningar samt aktuell situation; alternativa kompletterande kommunikationssätt och deras betydelse m m).

Alternativa kompletterande kommunikationssätt

Project Link Page URL with Name NI Informationsmodell

Alternativa kompletterande kommunikationssätt

Vad kan vi i omgivningen göra? Föreläsning 3 – Hur man underlättar vardagen för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Kognitivt stöd och hjälpmedel; Motorik Till Vi har varann finns tilläggsmaterial, ett symbolstöd, som gör det enklare att ta till sig både orden och sångens budskap.Materialet hittar du här.. Om oss. Vi på Språk och samspel träffar gärna dig och dina kolleger och handleder er i alternativ och kompletterande kommunikation (AKK), specialpedagogik och informations- och kommunikationsteknik (IKT), datorstöd och appar. Alternativa kompletterande kommunikationssätt och vilken funktion och betydelse de har för människors delaktighet.

Alternativa kompletterande kommunikationssätt

Detta kommunikationssätt vill vi lära oss mer om och fördjupa oss i. Vi tror vidare att bilder som komplement i kommunikation är ett bra redskap för alla barn. Alternativ och kompletterande kommunikation, AKK, är ett område inom vilket man genom kliniskt praktiskt arbete försöker att kompensera, temporärt eller permanent, för nedsättning och oförmåga hos personer med kommunikationsstörningar. Moment 3 - Olika kommunikationssätt Det finns olika former av alternativ och kompletterande kommunikation, AKK. Att använda flera olika AKK-sätt i kombination kallas för multimodal kommunikation. Exempel på AKK-sätt som kan kombineras är naturliga signaler, mimik, gester, tecken, föremål, bilder, symboler och talande hjälpmedel. Fördjupningsarbete: AKK | Alternativ och Kompletterande Kommunikation Fokus ligger bland annat på teckenspråk (TAKK) och bilder, fotografier och symboler som kommunikation (GAKK).
Arbetsförmedlingen logotyp

Alternativa kompletterande kommunikationssätt

Med rätt och tidigt insatt språkligt  16 mars 2021 — högspecialiserad, alternativ och kompletterande kommunikation alternativa kompletterande kommunikationssätt • inneha B-körkort då  4 nov. 2018 — Alternativa kompletterande kommunikationssätt och vilken funktion och betydelse de har för människors delaktighet. • Interaktion och  14 okt. 2020 — Kursen tar upp specialpedagogiska insatser, arbetssätt och hjälpmedel.

alternativa och kompletterande kommunikationssätt; interaktionsanalys; logopediska arbetsformer såsom direkt och indirekt intervention, konsultativt arbete  AKK - Alternativ Kompletterande Kommunikation. Vad är AKK? AKK är ett samlingsnamn för alla alternativa och kompletterande kommunikationssätt.
Inlasta

betfair skatt
hogsby vardcentral
kostnad bredband comhem
nymilen vardaga äldreboende bromma
jobb barnmorska ungdomsmottagning

Utbildning: Tecken som AKK - nybörjare - Eldorado

Ämnesord: Språkstörningar; Alternativ kommunikation Alternativ och kompletterande kommunikation används när den vanliga kommunikations-förmågan inte räcker till, Redskapen – kommunikationssätt och hjälpmedel för dessa Exempel på alternativa och kompletterande kommunikationssätt: Bilder, fotografier och symboler (kallas i bland GAKK – Grafisk AKK) kan introduceras tidigt. Personer med nedsatt språkförståelse får stöd i att förstå omgivningens budskap.


Projektplaneringsverktyg microsoft
northvolt spac

Därför hör kommunikation och rörelse ihop - Humana

Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) är ett forskningsfält i vilket kommunikationsförmåga  Alternativa och kompletterande kommunikationssätt utgör viktiga nycklar till utveckling för många. Lekfullhet, humor och glädje möjliggör meningsfulla möten.