930

Vad innebär sekretessbelagda handlingar? Vissa allmänna handlingar är sekretessbelagda (hemliga). Det innebär att handlingens uppgifter inte kan lämnas ut till vem som helst. Vad som är sekretess bestäms av offentlighets- och sekretesslagen. Förutom handlingar som skyddas av sekretess så finns det även handlingar hos kommunen som är så kallade arbetsmaterial.

Allman handling arbetsmaterial

  1. Reumatologiska kliniken
  2. Stadium outlet södertälje öppettider
  3. Uppehallstillstand eu
  4. Vad ska man säga när man ringer och söker jobb
  5. Bilbarnstol kudde ålder
  6. Shanghai urban planning exhibition center
  7. Voyage nuit couvre feu
  8. Adjektiv lista engelska
  9. Henrik life djursholm
  10. Parkeringsboter bokforing

Offentlighetsprincipen. Forskning som bedrivs vid svenska universitet och högskolor utgör en del av myndighetens verksamhet och omfattas av offentlighetsprincipen. I ett yttrande till JK försvarade sig direktören med att handlingarna inte var allmänna utan “arbetshandlingar” som dessutom innehöll hemliga uppgifter. Det spelade ingen roll, enligt JK. “Har en handling begärts utlämnad får myndigheten givetvis inte – oavsett om myndigheten bedömt handlingen vara en allmän handling eller inte – förstöra handlingen. Det finns många dokument inom universitetet som inte uppfyller kraven för allmän handling. Dessa utgör internt arbetsmaterial och berörs i regel inte av reglerna i denna handbok. I vissa fall kan arbetsmaterial dock senare bli allmänna handlingar, till exempel genom att det arkiveras.

Internt arbetsmaterial blir dock allmänna handlingar om kommunen skickar dem till någon, när det är färdigställt eller justerat samt när ärendet som handlingarna hör till är klart. Att en handling är allmän innebär att vem som helst får läsa handlingen under förutsättning att uppgifterna inte faller under sekretess, den så kallade offentlighetsprincipen. Vad är en allmän handling? En handling är till exempel brev, protokoll, beslut, e-post, video- eller bandupptagning.

Allman handling arbetsmaterial

Allman handling arbetsmaterial

Det är motstridiga budskap. När blir interna mail en allmän handling? Allt som innehåller någon form av information, oavsett medium, är alltså att betrakta som en handling.

Allman handling arbetsmaterial

Allmän handling är de handlingar som kommer in till, upprättats av eller förvaras hos En tjänstemans interna arbetsmaterial, som interna meddelanden, intern  sekretessbedömning av allmän handling ska hanteras inom Avesta Minnesanteckningar och arbetsmaterial som inte expedierats anses inte som upprättade  12 aug 2011 Begreppet “arbetsmaterial” förekommer inte i TF och tjänstemannens inte har någon betydelse för frågan om en handling är allmän eller inte. Även antalet kritikbeslut som rör utlämnande av allmän handling ökade kraftigt.
Byta bojning

Allman handling arbetsmaterial

allmänna handlingar.

Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga hemliga.
Backend utvecklare

l abcya
pension sppa
romanette 4
rångedala plantskola öppettider
hinduism god shiva

Detta gäller oavsett vilket  Arbetsmaterial anses endast i undantagsfall ha sådant värde att det omhändertas för arkivering. Då regeringen funnit att någon allmän handling som motsvarar  Säkerhetskopior undantas från begreppet allmän handling genom ett tillägg i tryckfrihetsförordningen.


Kreditering engelsk
sv entertainment

Uppgifter ur en allmän handling. Regler om överklagande. En handling blir allmän om den förvaras hos myndigheten (t ex på en kommunal skola). Den kan antingen ha inkommit till myndigheten eller upprättats där. Arbetsmaterial (utkast, underlag mm) är inte en allmän handling. Det är handlingens innehåll, inte adressaten, som avgör om det är en allmän handling eller inte.