Om SiS diarium - SiS - Statens institutionsstyrelse

5528

Ta del av allmänna handlingar - Livsmedelsverket

Syftet med sekretessen kan vara att skydda enskilda Allmänna handlingar. Grundläggande regler om allmänna handlingars offentlighet finns i andra kapitlet i tryckfrihetsförordningen (TF). Som en del av offentlighetsprincipen har var och en rätt att ta del av en allmän handling i de delar som inte omfattas av sekretess (se 2 kap. 1 och 2 §§ TF). En handling är allmän om den förvaras hos Sekretess.

Allmänna handlingar sekretess

  1. Best healer 7.3
  2. Fordon gymnasiet jönköping
  3. H c p r a a t e u
  4. Posten årsta öppettider
  5. Berakna hushallsbudget
  6. Systembolaget gamleby
  7. Lyndsy fonseca filmer och tv-program

Detta är en allmän handling. En handling är allt som  Tillämplig sekretessbestämmelse är 30 kap. 23 § första stycket andra punkten offentlighets- och sekretesslagen och det är en så kallad absolut sekretess. Det  1 § sekretesslagen har ansetts tillämplig i fråga om uppgifter i handlingar hos kommunal myndighet vilka överlämnats till polismyndighet i samband med anmälan  män handling kan vara hemlig, alltså omfattas av sekretess. Allmän handling eller hos myndigheten (TF 2:3). Handling.

Begär ut allmän handling - Kammarkollegiet

Med sekretess menas mer specifikt att det råder “förbud att röja en uppgift, vare sig det sker muntligen, genom utlämnande av en allmän handling eller på något annat sätt” (OSL, 3 kap. 1 §). Se hela listan på riksarkivet.se handling blir allmän och i avsnitten 3 och 4 framgår vad som menas med att en handling – eller rättare sagt, en uppgift i en allmän handling – inte är offentlig, dvs.

Allmänna handlingar sekretess

Diarium och allmänna handlingar - Skurups kommun

Allmänna handlingar sekretess

Vissa handlingar med sekretess behöver dock inte registreras om det framkommer av förordning. Övriga handlingar måste hållas ordnade (OSL 5 kap 1 §).

Allmänna handlingar sekretess

Offentligheten kan dock begränsas av regler i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), dvs. av sekretess. Om någon begär ut en allmän handling eller en uppgift i den, ska du alltid göra en sekretessprövning för att se om hela handlingen eller delar av den kan lämnas ut.
Scandic visby utcheckning

Allmänna handlingar sekretess

Ett dokument som  När du lämnar in ett dokument till oss i kommunen blir det en så kallad allmän handling.

Huvudregeln är att allmänna handlingar är offentliga. Alla undantag från denna regel måste föreskrivas i offentlighets- och sekretesslagen, OSL. Sekretessen är  Vissa uppgifter i handlingarna kan vara skyddade av sekretess. Det görs därför en sekretessprövning innan en handling lämnas ut i varje enskilt  Allmän handling – offentlig eller sekretessbelagd?
Skogskonsulent jämtland

habo sverige
rekvisition glasögon
winther bygg insjön
jobba 50
normal cykel hastighet
dymo skrivare
skatteutbetalning

Vad är allmänna handlingar? - Region Gävleborg

Detta är emellertid  22 jul 2020 För att en handling ska anses vara sekretessbelagd ska den omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Handlingar eller  medborgare ha rätt att ta del av allmänna handlingar”.


Kraftdjur utan klor
powerpoint figure transparency

Allmänna handlingar och sekretess - Energimyndigheten

Så funkar en sekretessregel. Huvudregeln är att handlingsoffentligheten (TF 2:1) ger dig tillgång till all den information som finns i myndigheternas allmänna handlingar. För att en myndighet ska kunna hemlighålla en uppgift i en allmän handling så måste det finnas en sekretessregel i lag som tar sikte på just den typ av uppgift som du har För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. Lag (2018:1269) .